รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562(เดือนตุลาคม 61 ถึง มกราคม 62

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561

รายงานผลแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf Budjet Report 2561. 491 KB 64
pdf Budjet report oct61-jan62 358 KB 68
xls รายงานปีงบประมาณ 2562 91 KB 77
pdf ผลไตรมาส 1 398 KB 64