ผลการปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติงานปกติ รวมทุกแผนก ประจำปี 2564-2566

รายงานตามแผนปฏิบัตงานประจำ เดือน ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำ ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำ ปีวบประมาณ 2565

จีรนันท์ มงคลศิริบูลย์

23 February 2023

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2566 เดือน ธ.ค.65 – ม.ค.2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2565

จีรนันท์ มงคลศิริบูลย์

23 February 2023

จีรนันท์ มงคลศิริบูลย์

22 February 2023

จีรนันท์ มงคลศิริบูลย์

1 March 2022

จีรนันท์ มงคลศิริบูลย์

1 March 2022

จีรนันท์ มงคลศิริบูลย์

21 February 2022

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามรายงาน ปีงบประมาณ 2565 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผน ต.ค.63-ก.ย.64 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานผลเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63- ม.ค.64)  

Nannapat Khamwongsa

3 March 2021
1 2